วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553

หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน จ.ราชบุรี

ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ จ.ราชบุรี ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

อำเภอเมืองราชบุรี

 1. ต.โคกหม้อ บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3
 2. ต.เกาะพลับพลา บ้านถ้ำแคร่,เขางู หมู่ที่ 1,บ้านดอนตะลุง หมู่ที่ 2, บ้านเกาะพลับพลา หมู่ที่ 13
 3. ต.เจดีย์หัก บ้านรางไม้แดง หมู่ที่ 6
 4. ต.พงสวาย บ้านท้ายเมือง หมู่ที่ 1, บ้านเล้าไก่ หมู่ที่ 9
 5. ต.หน้าเมือง ถ.มนตรีสุริยวงศ์ (เขตเทศบาล),ชุมชนสายฝนร่วมใจ (เขตเทศบาล),ชุมชนมนตรีพัฒนา (เขตเทศบาล)
อำเภอปากท่อ

 1. ต.ดอนทราย บ้านหนองบัวหิ่ง หมู่ที่ 3, บ้านไพรสะเดา หมู่ที่ 2, บ้านดอนทราย หมู่ที่ 1
 2. ต.หนองกระทุ่ม บ้านป่าขุย หมู่ที่ 5
 3. ต.ปากท่อ บ้านโพธิ์เกี้ยว หมู่ที่ 3
 4. ต.ทุ่งหลวง บ้านหนองมะค่า, บ้านหนองโสน หมู่ที่ 5
 5. ต.อ่างหิน บ้านาคอก หมู่ที่ 4, บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 5

อำเภอโพธาราม

 1. ต.คลองข่อย บ้านวิหารสูง หมู่ที่ 3
 2. ต.บ้านเลือก บ้านพระศรีอารย์ หมู่ที่ 9
 3. ต.คลองตาคต วัดป่าไผ่ หมู่ที่ 4
 4. ต.บางโตนด บ้านน้ำตก หมู่ที่ 1
 5. ต.โพธาราม ซอยกสิกร(เขตเทศบาล)
 6. ต.เตาปูน บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4
 7. ต.เขาชะงุ้ม บ้านเขาตอง หมู่ที่ 12

อำเภอบ้านโป่ง

 1. ต.ท่าผา บ้านโกสินารายณ์ หมู่ที่ 18, บ้านฆ้องน้อย หมู่ที่ 19
 2. ต.ปากแรด บ้านโพธิ์คู่ หมู่ที่ 4, บ้านไร่คุณเพ็ญ หมู่ที่ 14
 3. ต.บ้านโป่ง ชุมชนหลวงสิทธิ (เขตเทศบาล)

อำเภอจอมบึง

 1. ต.ด่านทับตะโก บ้านหนองคัน หมู่ที่ 16

อำเภอบางแพ

 1. ต.โพหัก บ้านหัวเกาะ หมู่ที่ 10

อำเภอบ้านคา

 1. ต.หนองพันจันทร์ บ้านหนองจอกบน หมู่ที่ 4

อำเภอสวนผึ้ง

 1. ต.ป่าหวาย บ้านป่าหวาย

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ราชบุรี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อบจ.ราชบุรี

อ่านต่อ >>