วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ ที่บ้านโป่ง

น้องเล็ก มารีอา สิทธิดา จันทราทิพย์ 
วันนี้ บริษัทฯ ของผมได้รับการ์ดเชิญจากมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ร่วมกับนายแพทย์ประสิทธิ์ และคุณลัดดา  จันทราทิพย์ เชิญเข้าร่วมทำข่าวพิธีเปิด และเสก "บ้านสิทธิดา -ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ (มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย)"  ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554  ณ เลขที่ 31/2 ม.10 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  เวลา 09:00 น. โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

หลังจากได้รับการ์ด ดังกล่าว ผมรู้สึกสนใจในรายละเอียดทันที และได้พยายามอ่านจากแผ่นพับ โบว์ชัวร์ ต่างๆที่ส่งมาให้  รวมทั้งสืบค้นเรื่องราวของ บ้านสิทธิดา นี้จากเว็บไซต์ของเขาทันที (http://www.sitthidacamillian.org ) จึงได้ทราบเรื่องราวพอสังเขป และรู้สึกยกย่องในความตั้งใจครั้งนี้ ของนายแพทย์ประสิทธิ์ และคุณลัดดา  จันทราทิพย์  ที่จะสร้างเป็นที่ระลึกและเป็นผลบุญให้แก่ธิดาคนเดียวของทั้งสองท่าน "สิทธิดา จันทราทิพย์ (น้องเล็ก) " (ดูประวัติ) ที่จากไปด้วยโรคร้ายเมื่ออายุเพียง 11 ปี และการสร้างศูนย์ฯ  ครั้งนี้ ยังจะเป็นประโยชน์สำคัญแก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี อีกทางหนึ่งด้วย

บ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 31/2 หมู่ 10 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ด้านหลังโรงพยาบาลซานคามิลโล)  เป็นบ้านที่สร้างเพื่อเป็นการระลึกถึง "ความดี" "ความงาม" "ความน่ารัก" และเป็นไปตามปรารถนาของ น้องเล็ก มารีอา สิทธิดา จันทราทิพย์ ก่อนจากไปเกิดใหม่ในพระเจ้า ด้วยโรคเนื้องอกในสมองเมื่อ 23 เม.ย.2540 โดยมอบให้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ โดยอาศัยประสบการตรงจาก บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ (Camillian Home)  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิฯ ตั้งอยู่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บ้านสิทธิดาฯ จะเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพให้แก่เด็กพิการกำพร้า ยากไร้ และถูกทอดทิ้งในพื้นที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สร้างโอกาส...ฟื้นฟู....พัฒนา...ดูแลรักษา...และให้การศึกษา
วัตถุประสงค์การสร้าง คือ  เป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับครอบครัวอาสา เป็นที่พักพิงของเด็กพิการทุกประเภทที่กำพร้า ถูกทอดทิ้งใน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และเพื่อมอบปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

บ้านสิทธิดา ยังมีหน้าที่พิเศษในการจัดสรรการทำกายภาพบำบัด พัฒนา ปรับปรุง ลักษณะความพิการรูปแบบต่างๆ ที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เด็กๆ สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้

บ้านสิทธิดา ให้การศึกษาพื้นฐานเพื่อเด็กพิการ ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในที่สุด

บ้านสิทธิดา มุ่งอยากที่จะอบรมสั่งสอนเด็กพิการในบ้าน เพื่อให้เป็นเด็กที่มีพื้นฐานจิตใจดี มีจิตสำนึก รู้ผิดชอบชั่วดี ตามความเชื่อทางศาสนา ร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคมต่อไป

*********************************

ท่านผู้อ่านท่านใดสนใจจะสร้างกุศล สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังขาดแคลนได้ ยังมีสิ่งของที่จำเป็นอีกมากมาย ที่รอคอยการช่วยเหลือและสนับสนุนจากท่าน เพื่อน้องๆ เด็กพิการในบ้านโป่ง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-3222-3383, 08-1770-9510 โทรสาร.0-3222-3382 อีเมล์ donate@sitthidacamillian.org

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.sitthidacamillian.org


แผนที่ตั้ง บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ
ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ10 กรกฎาคม 2555 22:41

  จะทำอาหารไปเลี้ยงได้ไม่ค่ะ ต้องทำอย่างรัยบ้างค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ14 กรกฎาคม 2557 16:22

   เลี้ยงอาหารน้องๆ ได้ค่ะ คุณพ่อเคยแจ้งไว้ ว่าถ้าใครประสงค์จะไปเลี้ยงอาหารน้องๆ ก็จะเป็นการดีอย่างยิ่งค่ะ โทร หรือ Mail สอบถามรายละเอียดที่บ้านสิทธิดาได้เลยค่ะ
   สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-3222-3383, 08-1770-9510 โทรสาร.0-3222-3382 อีเมล์ donate@sitthidacamillian.org

   ลบ